Working with Us

Current Vacancies

Cynllunio/Cadwraeth/Arall

Swyddog Cyswllt Cadwraeth Fferm

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
FCLOc51020
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Cyflog: SO2/POA £30451- £33782

Fyddech chi’n dymuno i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro fod yn batrwm i’w efelychu o reoli tir yn gynaliadwy?

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyswllt Cadwraeth Fferm talentog a brwdfrydig i weithio gyda phartneriaid lleol a chenedlaethol i wneud y gorau o gadwraeth treftadaeth naturiol a diwylliannol y Parc Cenedlaethol gan y cymunedau sy’n byw yn y Parc.

Byddwch yn gweithio gyda ffermwyr a thirfeddianwyr lleol i ddatblygu atebion i’r pwysau amgylcheddol o fewn y Parc Cenedlaethol. Byddwch yn ymchwilio i ffyrdd newydd o hyrwyddo dulliau cynaliadwy o ffermio, a dod o hyd i ffyrdd o ddefnyddio’r dulliau hynny yn lleol. Byddwch yn aelod allweddol o dîm bach sy’n fawr ei ddylanwad mewn sicrhau cyllid i gyflawni portffolio eang o brosiectau amgylcheddol yn y Parc Cenedlaethol.
Chi fydd yn arwain ar gyngor a pholisïau amaeth ar gyfer yr Awdurdod Parc Cenedlaethol.

Dylech feddu ar brofiad helaeth o faterion rheoli tir amaeth a chadwraeth.

Bydd gofyn i chi fod yn uniongyrchol a chlir eich cyngor ac wrth gyflwyno’ch cyngor. Mae sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Byddwch yn hoffi gweithio gydag eraill er mwyn llwyddo i wireddu canlyniadau cadarnhaol.

Am ragor o wybodaeth am y swydd, gweler y disgrifiad swydd sydd ynghlwm.
Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 02/11/20
Am ragor o wybodaeth neu am sgwrs anffurfiol, cysyllter â
Martina Dunne ar 01646 624800

Function
Cynllunio/Cadwraeth/Arall
Status
Full Time
Type
Permanent
Hours
37


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Notify me of new vacancies