Working with Us

Current Vacancies

Parcmyn

Parcmyn dros yr Haf

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
CRang1421
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Parcmyn dros yr Haf – Sir Benfro
Hyd at £9.94 yr awr, llawn-amser, dros-dro, canol mis Mai tan fis Medi

Mae 4 swydd ar gael
2 x 19 wythnos 17 Mai – 24 Medi, 2 x 13 wythnos 14 Mehefin – 10 Medi


Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ymfalchïo yn y cyfoeth o lefydd gwych sydd yn ardal y Parc i’w harchwilio a’u mwynhau. Fel rhan o'n rhaglen ar gyfer haf 2021, rydym yn awr yn recriwtio Parcmyn dros yr Haf i weithio yn yr awyr agored yn y Parc Cenedlaethol i helpu gyda’r gwaith o ddangos yr hyn sydd gan Barc Cenedlaethol trawiadol Arfordir Penfro i’w gynnig.

Rydym yn edrych am bobl brwdfrydig ac ymrwymedig sy’n teimlo’n angerddol iawn dros Sir Benfro ac sy'n hapus i drefnu eu hamserlen eu hunain dros yr haf ac sydd wrth eu bodd wrth galon y gweithgareddau.

Byddwch yn gweithio ar y traeth ac allan o gwmpas ein trefi a'n pentrefi, a byddwch yno i helpu pobl i fanteisio i'r eithaf ar y Parc Cenedlaethol drwy drefnu gweithgareddau hwyl i’r teulu cyfan a rhoi cyngor ar ble i fynd a beth i'w weld. Drwy helpu pobl i ddeall yr hyn sy'n arbennig am y Parc Cenedlaethol, byddwch chi'n llawn syniadau ardderchog i gael pobl i gymryd rhan, boed yn glanhau'r traeth, yn dal crancod, yn gwylio’r sêr neu yn adeiladu castell tywod.

Y Sgiliau a’r Profiad sy’n Ofynnol;

• TGAU graddfa C neu’r cyfatebol man lleiaf mewn Saesneg/Gymraeg.
• Profiad o weithio mewn amgylchedd prysur gyda chwsmeriaid ac arwain gweithgareddau i blant a theuluoedd.
• Yn hunan-ddibynnol, yn hunan-gymhellol a hyblyg â sgiliau cyfathrebu rhagorol; yn hyderus ac yn hawdd mynd atoch ac yn gallu trefnu eich amserlen waith eich hun.
• Yn frwdfrydig dros yr amgylchedd naturiol ac am weithio gyda phobl ynghyd â gwybodaeth leol dda am Sir Benfro.
• Y Gymraeg sy’n ofynnol – 2 swydd Lefel B1/2, a 2 swydd Lefel A1/2.
• Yn meddu ar drwydded yrru lawn.

Bydd gofyn i ddeiliaid y swyddi gael gwiriad DBS.

Bydd angen i chi fod yn hyblyg ac ar gael i weithio fin nos, ar y penwythnos a gwyliau cyhoeddus yn ôl yr angen - rydym am i chi fod allan ac o gwmpas lle bynnag y bydd y torfeydd!

Byddwn yn darparu cerbyd i chi a'r holl hyfforddiant, offer a chymorth fydd eu hangen arnoch a'r cyfle i weithio mewn lle arbennig iawn.

Function
Parcmyn
Status
Full Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
37


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Notify me of new vacancies