Working with Us

Current Vacancies

Addysg/Dehongli

Swyddog Gwreiddiau at Adferiad

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
RTR13522
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Swyddog Gwreiddiau at Adferiad
(Mentora gwirfoddolwyr, sgiliau a gweithgareddau darganfod)
Rhan-amser, tymor penodol hyd at 30 Ebrill 2024.


Mae cyfle cyffrous wedi codi ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar gyfer Swyddog Gwreiddiau at Adferiad (mentora gwirfoddolwyr, sgiliau a gweithgareddau darganfod). Swydd rhan-amser, tymor penodol yw hon hyd at 30 Ebrill 2024, a disgwylir gweithio ar rai penwythnosau a fin nos.

Ynglyn â’r swydd (3 diwrnod yr wythnos):

? Rhoi cymorth a hyfforddiant i'r mentoriaid gwirfoddol a recriwtiwyd i'r prosiect
? Cefnogi’r grwp ‘cyfoed i gyfoed’ a monitro a gwerthuso prosiectau eraill a arweinir gan gyfranogwyr
? Cefnogi’r gwaith o ddatblygu ‘safleoedd hyb’ ar gyfer y prosiect ac ymgysylltu â’r gymuned ehangach
? Darparu rhaglen o ‘weithgaredd darganfod’ a datblygu sgiliau ar gyfer cyfranogwyr y prosiect

Mae disgrifiad llawn o’r swydd ar gael drwy lawrlwytho.

Ynglyn â chi:

• Cymhwyster priodol lefel 4 neu’n uwch sy’n gysylltiedig â dysgu/gweithgaredd yn yr awyr agored neu’r cyffelyb NEU brofiad priodol
• Profiad sylweddol o arwain grwpiau yn yr awyr agored
• Profiad o weithio fel rhan o dîm
• Gwybodaeth am faterion iechyd a diogelwch perthnasol
• Gwybodaeth am y Parc Cenedlaethol, ei egwyddorion a’i ddibenion
? Profiad o reoli prosiect
? Sgiliau cyfathrebu ardderchog (ar lafar ac yn ysgrifenedig)
? Sgiliau TGCh a sgiliau trefnu da
? Sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol
? Trwydded yrru lawn a/neu’n barod i dderbyn hyfforddiant gyrru bws mini PCV D1

Mae’n ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus gael datgeliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).
Rydym wedi ymrwymo i wella amrywiaeth ein gweithlu ac felly'n gwarantu cyfweliad i ymgeiswyr anabl, sy'n bodloni meini prawf hanfodol y swydd ac yn dewis gwneud cais drwy ein Cynllun Cyflogwyr Hyderus o ran Anabledd.

Cyflog a Buddion:

Cyflog sylfaenol y swydd hon yw £23,023 i £24,920 pro rata yn dibynnu ar brofiad; lleiafswm o 26 diwrnod o wyliau pro rata, yn codi i 31 diwrnod pro rata, ynghyd â gwyliau cyhoeddus pro rata, cynllun pensiwn llywodraeth leol, a threfniadau gweithio oriau hyblyg.

Swydd rhan-amser yw hon a disgwylir gweithio rhai penwythnosau a fin nos. Lleolir y swydd yn ein Pencadlys yn Noc Penfro; mae'r swyddfa yn 8 munud o gerdded o'r orsaf reilffordd agosaf. Mae gennym gyfleusterau parcio beiciau diogel a digon o le i barcio ceir. Hefyd rydym yn gweithredu cynllun ceir yr Awdurdod ar gyfer ymweliadau.

Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal i bob aelod o staff. Bydd ceisiadau gan unigolion yn cael eu hystyried yn erbyn y Manyleb Person waeth beth fo'u hoedran, anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.


Dyddiad Cau: 27:05:22.
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn neilltuo’r hawl i gau’r swydd wag hon yn gynnar.

Function
Addysg/Dehongli
Status
Full Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
22.2


Share this vacancy

Swyddog Cynhwysiant ac Ymgysylltu â Ieuenctid/Gwreiddiau at Adferiad

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
CRIY130522
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Swyddog Cynhwysiant ac Ymgysylltu â Ieuenctid/Gwreiddiau at Adferiad
Llawn-amser, tymor penodol hyd at 30 Ebrill 2024.

Mae cyfle cyffrous wedi codi ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar gyfer Swyddog Cynhwysiant ac Ymgysylltu â Ieuenctid/Gwreiddiau at Adferiad. Swydd tymor penodol yw hon hyd at 30 Ebrill 2024, sy’n cyfuno dwy swydd. Mae’r swydd gyfunol yn swydd llawn-amser, a disgwylir gweithio ar rai penwythnosau a fin nos.

Swyddog Cynhwysiant ac Ymgysylltu â Ieuenctid (2 ddiwrnod yr wythnos)
? Rheoli a chyflawni gwaith sy’n cynnwys pobl ifanc gan gynnwys Parcmyn Ieuenctid APCAP a’r Pwyllgor Ieuenctid fel rhan o Genhedlaeth Nesaf Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
? Rheoli a chyflawni gwaith cynhwysiant wedi'i dargedu gydag ystod o gynulleidfaoedd a chymunedau yn y Parc Cenedlaethol a’r cyffiniau
? Cyfrannu at a chefnogi’r gwaith o gyflawni’r Cynllun Gweithredu ar Ymgysylltu ar gyfer Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Swyddog Gwreiddiau at Adferiad (3 diwrnod yr wythnos)
? Rhoi cymorth a hyfforddiant i'r mentoriaid gwirfoddol a recriwtiwyd i'r prosiect
? Cefnogi’r grwp ‘cyfoed i gyfoed’ a monitro a gwerthuso prosiectau eraill a arweinir gan gyfranogwyr
? Cefnogi’r gwaith o ddatblygu ‘safleoedd hyb’ ar gyfer y prosiect ac ymgysylltu â’r gymuned ehangach
? Darparu rhaglen o ‘weithgaredd darganfod’ a datblygu sgiliau ar gyfer cyfranogwyr y prosiect

Mae disgrifiadau llawn o’r swyddi ar gael drwy lawrlwytho.

Ynglyn â chi:

• Cymhwyster priodol lefel 4 neu’n uwch sy’n gysylltiedig â dysgu/gweithgaredd yn yr awyr agored neu’r cyffelyb NEU brofiad priodol
• Profiad o gyflawni gwaith gyda phobl ifanc
• Profiad o gyflawni gweithgaredd/ymgysylltu yn yr awyr agored
• Profiad o weithio fel rhan o dîm
• Gwybodaeth am faterion iechyd a diogelwch perthnasol
• Gwybodaeth am y Parc Cenedlaethol, ei egwyddorion a’i ddibenion
? Profiad o reoli prosiect
? Sgiliau cyfathrebu ardderchog (ar lafar ac yn ysgrifenedig)
? Sgiliau TGCh a sgiliau trefnu da
? Sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol
? Trwydded yrru lawn a/neu’n barod i dderbyn hyfforddiant gyrru bws mini PCV D1

Mae’n ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus gael datgeliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).
Rydym wedi ymrwymo i wella amrywiaeth ein gweithlu ac felly'n gwarantu cyfweliad i ymgeiswyr anabl, sy'n bodloni meini prawf hanfodol y swydd ac yn dewis gwneud cais drwy ein Cynllun Cyflogwyr Hyderus o ran Anabledd.

Cyflog a Buddion:

Cyflog sylfaenol y swydd hon yw £23,023 i £24,920 yn dibynnu ar brofiad; lleiafswm o 26 diwrnod o wyliau, yn codi i 31 diwrnod, ynghyd â gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn llywodraeth leol, a threfniadau gweithio oriau hyblyg.

Swydd llawn-amser yw hon a disgwylir gweithio rhai penwythnosau a fin nos. Lleolir y swydd yn ein Pencadlys yn Noc Penfro; mae'r swyddfa yn 8 munud o gerdded o'r orsaf reilffordd agosaf. Mae gennym gyfleusterau parcio beiciau diogel a digon o le i barcio ceir. Hefyd rydym yn gweithredu cynllun ceir yr Awdurdod ar gyfer ymweliadau.

Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal i bob aelod o staff. Bydd ceisiadau gan unigolion yn cael eu hystyried yn erbyn y Manyleb Person waeth beth fo'u hoedran, anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.


Dyddiad Cau: 27:05:22.
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn neilltuo’r hawl i gau’r swydd wag hon yn gynnar.

Function
Addysg/Dehongli
Status
Full Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
37


Share this vacancy

Swyddog Cynhwysiant ac Ymgysylltu â Ieuenctid

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
IVEO13522
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Swyddog Cynhwysiant ac Ymgysylltu â Ieuenctid
Rhan-amser, tymor penodol hyd at 30 Ebrill 2024.

Mae cyfle cyffrous wedi codi ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar gyfer Swyddog Cynhwysiant ac Ymgysylltu â Ieuenctid. Swydd rhan-amser, tymor penodol yw hon hyd at 30 Ebrill 2024, a disgwylir gweithio ar rai penwythnosau a fin nos.

Ynglyn â’r swydd (2 ddiwrnod yr wythnos)

? Rheoli a chyflawni gwaith sy’n cynnwys pobl ifanc gan gynnwys Parcmyn Ieuenctid APCAP a’r Pwyllgor Ieuenctid fel rhan o Genhedlaeth Nesaf Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
? Rheoli a chyflawni gwaith cynhwysiant wedi'i dargedu gydag ystod o gynulleidfaoedd a chymunedau yn y Parc Cenedlaethol a’r cyffiniau.
? Cyfrannu at a chefnogi’r gwaith o gyflawni’r Cynllun Gweithredu ar Ymgysylltu ar gyfer Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.


Mae disgrifiad llawn o’r swydd ar gael drwy lawrlwytho.

Ynglyn â chi:

• Cymhwyster priodol lefel 4 neu’n uwch sy’n gysylltiedig â dysgu/gweithgaredd yn yr awyr agored neu’r cyffelyb NEU brofiad priodol
• Profiad o gyflawni gwaith gyda phobl ifanc
• Profiad o gyflawni gweithgaredd/ymgysylltu yn yr awyr agored
• Profiad o weithio fel rhan o dîm
• Sgiliau cyfathrebu ardderchog (ar lafar ac yn ysgrifenedig)
• Sgiliau TGCh a sgiliau trefnu da
• Sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol
• Trwydded yrru lawn a/neu’n barod i dderbyn hyfforddiant gyrru bws mini PCV D1

Mae’n ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus gael datgeliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Rydym wedi ymrwymo i wella amrywiaeth ein gweithlu ac felly'n gwarantu cyfweliad i ymgeiswyr anabl, sy'n bodloni meini prawf hanfodol y swydd ac yn dewis gwneud cais drwy ein Cynllun Cyflogwyr Hyderus o ran Anabledd.

Cyflog a Buddion:

Cyflog sylfaenol y swydd hon yw £23,023 i £24,920 pro rata yn dibynnu ar brofiad; lleiafswm o 26 diwrnod o wyliau pro rata, yn codi i 31 diwrnod pro rata, ynghyd â gwyliau cyhoeddus pro rata, cynllun pensiwn llywodraeth leol, a threfniadau gweithio oriau hyblyg.

Swydd rhan-amser yw hon a disgwylir gweithio rhai penwythnosau a fin nos. Lleolir y swydd yn ein Pencadlys yn Noc Penfro; mae'r swyddfa yn 8 munud o gerdded o'r orsaf reilffordd agosaf. Mae gennym gyfleusterau parcio beiciau diogel a digon o le i barcio ceir. Hefyd rydym yn gweithredu cynllun ceir yr Awdurdod ar gyfer ymweliadau.

Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal i bob aelod o staff. Bydd ceisiadau gan unigolion yn cael eu hystyried yn erbyn y Manyleb Person waeth beth fo'u hoedran, anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.


Dyddiad Cau: 27:05:22.
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn neilltuo’r hawl i gau’r swydd wag hon yn gynnar.

Function
Addysg/Dehongli
Status
Full Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
14.80


Share this vacancy

Gwasanaethau Ymwelwyr

Castell Henllys – Dehonglydd Treftadaeth

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
CHHI17522
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Castell Henllys – Dehonglydd Treftadaeth
15 awr yr wythnos (Parhaol)
(£9.90 yr awr sy’n cynnwys atodiad lwfans byw).

A ydych chi’n chwilio am swydd gwerth chweil y gallwch deimlo’n falch ohoni? Mae cyfle wedi codi yng Nghastell Henllys am swydd Dehonglydd Treftadaeth mewn lleoliad gwirioneddol arbennig sydd wedi ennill gwobrau.

Castell Henllys yw'r unig bentref Oes Haearn ym Mhrydain a ailadeiladwyd ar yr union safle lle'r oedd ein cyndeidiau Celtaidd yn byw 2000 o flynyddoedd yn ôl. Y Parc Cenedlaethol yw perchennog a rheolwr y safle, sy’n cynnig amrywiaeth eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau a rhaglen ysgolion fywiog sy'n cynnig gwersi o'r gorffennol i'n helpu i warchod y dirwedd lle’r ydym yn byw heddiw.

Ynglyn â’r swydd:
• Cyflwyno gwybodaeth am y safle, y Parc Cenedlaethol a’r ardal gyfagos fel y gall pob ymwelydd eu mwynhau gan gynnwys y cyhoedd yn gyffredinol a grwpiau diddordeb arbennig.
• Sicrhau bod deilliannau dysgu a mwynhad i grwpiau ysgol ac i’r cyhoedd sy’n ymweld â’r safle yn cael eu cyflwyno i safon uchel.
• Sicrhau bod y safle yn edrych yn ddeniadol bob amser i’r ymwelwyr.
• Cyflwyno gweithdai a gweithgareddau ar grefftau a sgiliau cynhanes.
• Drwy sgiliau cyfathrebu a dehongli ardderchog, annog ymwelwyr i feithrin gwerthfawrogiad a brwdfrydedd am gynhanes, cynaliadwyedd, diwylliant a threftadaeth Cymru yn ogystal â rhinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol.
• Cyfrannu syniadau, drwy drafod yn y tîm, ar gyfer datblygu’r rhaglen gweithgareddau a digwyddiadau.
• Cynnal diwylliant yr Awdurdod o wyliadwriaeth o ran diogelu plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed.

Ynglyn â chi:
• Profiad o arwain a chyflwyno gweithgareddau addysgol.
• Yn angerddol am dreftadaeth cynhanes, a rhannu gwybodaeth am y pwnc hwn.
• Sgiliau cyfathrebu a threfnu da, a’r gallu i weithio fel rhan o dîm ac ar eich liwt ei hun.
• Yn frwd am dreftadaeth a diwylliant Cymru.

Rydym wedi ymrwymo i wella amrywiaeth ein gweithlu ac felly yn gwarantu cyfweliad i ymgeiswyr anabl sy'n bodloni meini prawf hanfodol y swydd ac yn dewis gwneud cais drwy ein Cynllun Cyflogwyr Hyderus o ran Anabledd.

Mae’r swydd hon yn gofyn am ddatgeliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.
Mae sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol (lefel B2).
Mae Disgrifiad Swydd llawn ar gael drwy lawr-lwytho.

15 awr yr wythnos ac oriau ychwanegol yn ystod cyfnodau prysur.
Lleiafswm o 26 diwrnod o wyliau (pro rata) ynghyd â gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn llywodraeth leol, cyfleoedd hyfforddiant a datblygu gyrfa.
Dyddiad Cau: 31:05:22

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn neilltuo’r hawl i gau’r swydd wag hon yn gynnar.

Function
Gwasanaethau Ymwelwyr
Status
Part Time
Type
Permanent
Hours
15


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Notify me of new vacancies