Working with Us

Current Vacancies

Gwasanaethau Ymwelwyr

Cynorthwyydd Arlwyo Castell Caeriw

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
CCCA_Carew1
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru
Salary
£9 yr awr

Cynorthwyydd Arlwyo Castell Caeriw

• £9 yr awr / Tymhorol
• Swyddi amrywiol ar gael o ganol mis Gorffennaf hyd at ddechrau neu ddiwedd mis Medi
• Oriau amrywiol ar gael o 15 - 30 awr yr wythnos
• Mae gan Gastell Caeriw le parcio am ddim ar y safle ac fe'i lleolir ar lwybr bws a llwybr beicio rheolaidd.
• Darperir hyfforddiant llawn

Mae gan Gastell Caeriw, a leolir ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, hanes diddorol dros 2000 o flynyddoedd ac mae wedi ennill Gwobr Twristiaeth Sir Benfro 2018 - Atyniad Gorau i Ymwelwyr.

Agorodd Ystafell De Nest yn y Castell yn 2018; mae'n ystafell olau, clyd a modern sy'n gweini dewis helaeth o ginio ysgafn, cacennau cartref a the a choffi.

Rydym bellach yn chwilio am Gynorthwyydd Arlwyo tymhorol sy'n chwilio am her llawn hwyl a chyffro dros yr haf i ymuno â'n tîm yng Nghastell Caeriw ar gyfer tymor twristiaeth 2019.

Rydym yn chwilio am:

• Berson cyfeillgar a chymwynasgar sy'n frwdfrydig ac yn llawn cymhelliant i wneud gwaith gwych a chynnig gwasanaeth gwych i gwsmeriaid. Ni fydd angen profiad penodol arnoch, ond rhaid i'n Cynorthwywyr Arlwyo fod yn barod i ddysgu a chymryd agwedd hyblyg tuag at oriau gwaith.

Bydd sefydliadau eraill o bosibl yn galw'r swydd hon yn; Gynorthwyydd Caffi, Cynorthwyydd Cegin, Gweinydd, Gweinyddes, Staff Gweini, Staff Bar, Cynorthwyydd Bar, Cynorthwyydd Bwyty, Gweinwr, Porthor Cegin, Cynorthwyydd Diodydd, neu Aelod Tîm.

Dyddiad Cau: 26/06/19

Function
Gwasanaethau Ymwelwyr
Status
Part Time
Type
Temporary Contract
Hours
15 - 30 awr yr wythnos


Share this vacancy

Goruchwylydd - Pentref Oes Haearn Castell Henllys

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
SupCH1
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru
Salary
Cyflog sylfaenol hyd at £21,166 y flwyddyn

Goruchwylydd - Castell Henllys
Llawn amser - 37 awr yr wythnos

Castell Henllys yw'r unig bentref Oes Haearn ym Mhrydain a ailadeiladwyd ar yr union safle lle'r oedd ein cyndeidiau Celtaidd yn byw 2000 o flynyddoedd yn ôl. Y Parc Cenedlaethol yw perchennog a rheolwr y safle, sy’n cynnig amrywiaeth eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau a rhaglen ysgolion fywiog sy'n cynnig gwersi o'r gorffennol i'n helpu i warchod y dirwedd lle’r ydym yn byw heddiw.

Bydd y Goruchwylydd yn arwain tîm profiadol i ragori ar ddisgwyliadau ymwelwyr a sicrhau bod pob ymwelydd yn cael profiad rhagorol. Ymhlith y cyfrifoldebau bydd masnachu, marchnata, digwyddiadau a gweithgareddau, cadw ty a chynnal a chadw’r safle.

Sgiliau a Phrofiad:

• Profiad o oruchwylio a rheoli safle yn y maes rheoli hamdden / twristiaeth / ymwelwyr.
• Lefelau rhagorol o wasanaeth i gwsmeriaid ynghyd â phrofiad mewn manwerthu gan gynnwys systemau til a stoc.
• Yn frwd dros hanes a diwylliant Cymru ynghyd â dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o ddibenion y Parc Cenedlaethol.
• Sgiliau trefnu, gweinyddu a TG rhagorol ynghyd â'r gallu i gyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg.

Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus gael cliriad DBS.

Cyflog a Buddiannau:

Cyflog sylfaenol hyd at £ 21,166, lleiafswm o 23 diwrnod o wyliau a gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn llywodraeth leol, trefniadau gweithio hyblyg, cyfleoedd datblygu gyrfa.

Dyddiad Cau: 08/07/19

Function
Gwasanaethau Ymwelwyr
Status
Full Time
Type
Permanent
Hours
37 awr yr wythnos


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Notify me of new vacancies