Working with Us

Current Vacancies

Visitor Services

Cynorthwyydd Canolfan Ymwelwyr ac Oriel

Pembrokeshire, West Wales

Job Ref
PCNPA/OY/29/7/20
Location
Pembrokeshire, West Wales

Cynorthwyydd Canolfan Ymwelwyr ac Oriel – Oriel y Parc, Tyddewi, Sir Benfro
£9.00 yr awr a 34.72 awr yr wythnos (ar gyfartaledd), mae swydd barhaol a swyddi achlysurol ar gael.
Gweithio 5 diwrnod yr wythnos yn yr haf (Mawrth-Hydref) a 4 diwrnod yr wythnos yn y gaeaf (Tachwedd-Chwefror).

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw un o ardaloedd gwarchodedig mwyaf eiconig gwledydd Prydain; Canolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, sydd wedi ennill gwobrau, yw un o’n cyfleusterau ymwelwyr uchaf ei broffil sydd yma i gynorthwyo ymwelwyr i wneud y gorau o’u hamser yn Sir Benfro.
Mae’r swydd gyffrous ac amrywiol hon yn canolbwyntio ar gynnig croeso cynnes i’r ymwelwyr ac yn codi proffil cadarnhaol Oriel y Parc yn llwyddiannus drwy safonau gwasanaethau cwsmer eithriadol. Mae ein Cynorthwywyr Canolfan Ymwelwyr ac Oriel yn cynghori a chyfeirio ymwelwyr i hyrwyddo cyfleusterau Oriel y Parc yn ogystal â chyfleusterau’r Parc Cenedlaethol drwyddi draw.

Bydd cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio yn y Ganolfan Ymwelwyr yn cynorthwyo gyda’r gwaith o redeg y safle o ddydd i ddydd yn ogystal â gweithio law yn llaw â’r tîm ar amrywiol ddigwyddiadau ac arddangosfeydd, yn cynorthwyo i hyrwyddo’r ganolfan i’r gymuned leol ac i’r ymwelwyr i’r ardal fel ei gilydd.

Mae gan yr Awdurdod staff rhagorol a gwybodus ac amgylchedd gwaith cadarnhaol a phleserus lle mae'r Aelodau a'r staff yn gweithio fel tîm ac yn ymrwymedig i'r Parc Cenedlaethol ac i sicrhau dyfodol llwyddiannus i Sir Benfro.

Mae'r Awdurdod yn disgwyl i'w staff ymrwymo i werthoedd ac egwyddorion yr Awdurdod Parc Cenedlaethol a'i ddibenion/dyletswyddau ac mae’n cefnogi staff i ddatblygu eu sgiliau yn yr iaith Gymraeg.

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig ac ymroddedig sydd â:
• Phrofiad o wasanaeth i gwsmeriaid, awydd cryf i weithio, a gwybodaeth leol dda iawn.
• Sgiliau trefnu da a’r gallu i gyfathrebu yn effeithiol wyneb yn wyneb ac ar y ffôn.
• Y gallu i ddefnyddio adnoddau cyfeirio ac amserlenni (gan gynnwys ar-lein) i gyrchu gwybodaeth.
• Profiad adwerthu, a’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg (mae’r ddau hyn yn ddymunol ond nid yn hanfodol).
• Agwedd hyblyg at batrymau gwaith (mae Oriel y Parc ar agor 7 diwrnod yr wythnos, ac mae gweithio ar benwythnosau ac ar wyliau cyhoeddus yn hanfodol i’r swydd hon).
• Diddordeb yn y Parc Cenedlaethol, gwaith yr Awdurdod ac Oriel y Parc.
Bydd datgeliad safonol DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Function
Visitor Services
Status
Full Time
Type
Permanent
Hours
34.72 hours per week or casual hours


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Notify me of new vacancies